+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech25
  • English376
  • Polish252
  • Slovak

Sušičky obilí STELA GDB

  • vysoká spolehlivost provozu
  • výkon 5 až 250 t/h
  • nízká spotřeba topného média
  • dlouhá životnost
  • sušení obilí, slunečnice, sóji a kukuřice
  • pasivní nebo aktivní rekuperace

Sušárny GDB pro vysoké výkony při sušení obilí

Pro sušení obilí jako hlavní komodity a také dalších zrnin je určena typová řada sušiček GDB (Getreide Durchlauf Breit) nabízející výkony od 5 do 250 t/h. Sušičky STELA GDB se sestavují zákazníkovi na míru z připravených komponentů. Pracovní orgány jsou přizpůsobeny obilovinám, a proto se od kukuřičných sušiček liší hlavně v rozmístění kanálů, vrstvě sušeného materiálu a také vysokém výkonu ventilátoru. Ten je nutný i pro výkonné chlazení v době horkého počasí o žních. Obilní sušičky GDB mohou sušit i kukuřici, ale ne s rekordně nízkou spotřebou.

Obilní sušičku lze zvolit podle výkonu – jednověžové modely GDB a pro velké výkony GDB dvou-, tří- a čtyřvěžové. Pro ohřev vzduchu se volí přímý ohřívač nebo výměník, pro odprašnění omezovač nebo centroodlučovač. Sušičky lze vybavit pasivní nebo aktivní rekuperací tepla, částečnou nebo úplnou izolací, tlumiči hlučnosti a některými ze tří systémů na automatickou regulaci výstupní vlhkosti. Obilní sušičky STELA se dodávají sériově s řídicím počítačem SIEMENS a s ovládáním z klávesnice podle údajů displeje.

Konstrukce obilních sušiček GDB

Ve spodní části sušící věže je masivní podstavec s vyprazdňovacím zařízením, na nějž se montují jednotlivé elementy sušící věže. Zcela nahoře je plnící zásobník. Z jednoho boku věže příléhá komora horkého vzduchu, z druhé strany přiléhá komora výstupního vzduchu. Vyprazdňovácí zařízení je roštového typu s rázovým mžikovým otvíráním pneumatickým servopohonem. Element věže je průchozí krabice, vyplněná vzduchotechnickou vestavbou  - kanálky pro vstup a výstup sušícího nebo chladícího vzduchu. Do komory horkého vzduchu je vespod zaústěn ohřívač  (přímý nebo výměník), nebo v případě použití prostorového plynového hořáku je ohřívač integrován přímo v komoře a vnější ohřívač odpadá. 

Na komoru výstupního vzduchu je napojen odtahový ventilátor, který může být osazen buď na stropě komory, nebo vedle šachty na zemi. Při osazení na stropě je přímý výstup vzduchu do okolí, nebo je na ventilátor osazen omezovač prašnosti. Na zem se skládá ventilátor v případě vybavení sušičky totálním odprašněním pomocí centroodlučovače, nebo při osazování protihlukových filtrů. 

Jak fungují sušárny GDB

Zrno je přiváděno do plnícího zásobníku věže (nahoře) a jeho sestup je řízen četnosti intervalů otevření roštu vyprazdňovacího zařízení. Sušička je udržována v zaplněném stavu hlídačem zaplnění, který spíná přísunové cesty. Klesáním ve věži je zrno omývané sušícím vzduchem, vespod pak chlazeno okolním vzduchem. Dopravu vzduchu zajišťuje odtahový ventilátor - nasává jak horký vzduch od ohřívače, tak okolní vzduch pro chlazení. Proces je řízen centrální počítačovou jednotkou. Doplňkovým vybavením obilních sušiček GDB je automatická regulace vlhkosti. 

Více informací o stacionárních sušičkách STELA 

 

 

Typ sušičky

Jednotky

Výkonost

Při sušení

Poznámka

GDB 1/7

t.h-1

9,5

z 19% na 15%

obiloviny

GDB1/9

t.h-1

30,0

z 19% na 15%

obiloviny

GDB 2/6

t.h-1

40,0

z 19% na 15%

obiloviny

GDB 4/18

t.h-1

240,0

z 19% na 15%

obiloviny

Vybavení sušiček GDB

hořák plynový, olejový, LPG, teplovodní výměník
přímý nebo nepřímý ohřev
vnější žebřík
klapky sekundárního vzduchu
kapsy na zachycování drobných semen řepky
zábradlí
izolace horké, odtahové a středové komory
protipožární systém, zhášecí systém, monitoring teplot
axiální a radiální ventilátor
omezovač prašnosti
odlučovač prachu
hlukový filtr
dotykový panel
vzdálený přístup na řízení a kontrolu

Materiály ke stažení

Referenční katalog Pawlica 2017

Stela Agrodry CZ brožura

Fotogalerie

sušička obilí STELA GDB Rostěnice
sušička obilí STELA GDB
sušička obilí STELA GDB
sušička obilí STELA GDB
sušička obilí STELA GDB
sušička obilí STELA GDB Deštná
sušička obilí STELA GDB

Videa

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.