+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech129
  • English380
  • Polish258
  • Slovak

Sušárna kukuřice STELA BiTurbo

  • vysoký výkon
  • 15 % nižší spotřeba paliva a horkého vzduchu
  • dvoufázové sušení
  • bez poškození zrna
  • možnost regulování teploty v horní a spodní části
  • BiTurbo a Combi Air Clean technologie

Nová generace sušiček STELA BITURBO šetří ještě více energie

V současnosti je možné sušit kukuřici ještě levněji než dříve, a to díky nové technologii sušení BiTurbo, kterou představila firma STELA v loňském roce. Nová generace sušiček STELA BITURBO využívá zcela nové prvky, jejichž přínosem je výrazné snížení spotřeby tepla a omezení poškození zrna při sušení. Sušička používá dva spalovací hořáky, přičemž každý z nich je možné nastavit na jinou teplotu. Dochází tedy k dvoufázovému sušení, při němž je možné významně regulovat množství použitého tepla, a tak ušetřit hodně peněz.

Věž sušičky BITURBO je rozdělena do dvou částí s rozdílnými sušicími teplotami. Spalovací hořáky jsou instalovány „křížem“, takže dochází i k optimálnímu sušení v celé šíři sušicích kanálů. Zatímco v horní části je sušeno velmi vlhké zrno při teplotách 90 až 120 °C, v té spodní probíhá dosušování při teplotách o mnoho vyšších (130 až 150 °C). Díky tomu, že je kukuřice sušena takto pozvolně, nedochází k poškození zrna a zároveň je ušetřeno značné množství energie. V případě, že je z pole přivezena kukuřice o nižší vlhkosti, je pak možné k sušení využívat pouze jeden hořák, konkrétně ten ve spodní části, a horní část pouze nahřívat.

Každá z obou sekcí sušičky BiTurbo má vlastní ventilátor a používá k jiný typ vzduchu. V horní části se ohřívá směs čerstvého venkovního vzduchu se stále teplým vzduchem ze spodní sušící sekce. Tato směs je po prostupu horní vrstvou vlhkého materiálu vypouštěna ze sušicí věže ven, jelikož není kvůli vysokému obsahu vody vhodná k další rekuperaci. V dolní části je k čerstvému vzduchu přimícháván vzduch použitý, čímž se opět šetří část energie. Další novinkou zajišťující úspornější provoz sušení kukuřice je systém odprašňování Combi-Air-Clean. Obě technologie BiTurbo i Combi-Air-Clean vykazují velmi nízké emisní hodnoty a značné úspory ve spotřebě plynu a elektrické energie.

Systém Combi-Air-Clean pro nižší prašnost sušáren STELA

Systém STELA Combi-Air-Clean zvyšuje efektivitu odlučování obilního prachu, lehkých příměsí a okvětních lístků z kukuřice v rámci celé sušičky a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie. Oproti konvenčním způsobům odlučování na sušicích linkách je u Combi-Air-Clean systému výstupní proud sušicího vzduchu rozdělen na dvě části. První částí je proud velmi vlhkého vzduchu vystupujícího z horní sušicí zóny, kde dochází k uvolnění jen velmi malého množství obilního prachu, které je společně s proudem vlhkého vzduchu odsáváno axiálním ventilátorem umístěným na střeše sušičky. Pneumatické klapky na výstupu ventilátoru, uzavírající výdech během odsypu, zajišťují hodnoty emisí TZL do okolního prostředí pohybující se hluboko pod emisními limity. Druhá část proudu prochází spodní sušicí zónou, ve které dochází ke zjevně vyššímu uvolnění prachových částic o významně nižší vlhkosti. Tento tok vzduchu je odsáván spodním radiálním ventilátorem napojeným na centroodlučovač, ve kterém dochází k důkladnému odloučení TZL. Do okolního prostředí je pak vydechován vzduch s velice nízkými hodnotami emise TZL. 

Systém STELA Combi-Air-Clean dosahuje až o 30 % nižších hodnot celkových emisí prachu v porovnání s konvenčními způsoby odlučování prachu na sušicích linkách.

BiTurbo sušárna na novém rekordu!

V minulém roce proběhlo oficiální měření německou organizací DLG na nové instalaci firmy Pawlica Export v Polsku. Test se týkal sušárny Stela typu MDB-XN 2/17 SB, která je součástí nové instalace v polském městě Osowiec. Cílem testu bylo potvrdit rekordně nízkou spotřebu plynu a elektrické energie na sušičce Stela s technologií BiTurbo. V příloze je možné získat podrobné informace o způsobu měření a o jeho výsledcích.

Technologie BiTurbo sušáren Stela prokázala a ještě mírně vylepšila rekordně nízké spotřeby všech energií z měření v roce 2015 v Rakousku! U plynu se jedná o 1,0 m3 plynu/t/% při sušení z 33,6% na 14,7% vlhkosti. A spotřeba elektřiny je díky regulaci všech ventilátorů frekvenčními měniči také na rekordní úrovni 5,6 kWh/t!

http://www.dlg.org/agrodry-mdb-xn217-sb.html

 

Fotogalerie

sušička kukuřice STELA BITURBO
sušička kukuřice STELA BITURBO
sušička kukuřice STELA BITURBO

Videa

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.