+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech852
  • English853
  • Polish854
  • Slovak

Silniční mostová váha

  • snadná stavební připravenost a instalace bez ohledu na povětrnostní podmínky
  • modulové řešení
  • spolehlivé snímače
  • uvedení do provozu a servis certifikovanou osobou
  • úřední ověření
  • instalace pod kontrolou jednoho dodavatele včetně integrace řídicího systému do posklizňové linky

Silniční mostová váha PAWLICA TruckScale

Silniční mostová váha PAWLICA TruckScale je určena pro přesné vážení v obchodní třídě OIML a ČSN EN 45 501 + AC, která je vyžadována v provozu zemědělských podniků a obchodních společností. Váha se skládá ze tří hlavních komponent.

Jako základ slouží konstrukce z betonových prefabrikovaných dílů, které se pokládají na zhutněné štěrkové podloží a následně se svaří. Toto řešení omezuje stavební práce spojené se základem váhy na minimum a významně urychluje celou instalaci.

Druhou částí váhy je vlastní vážící most. Ten je vyhotoven z ploché železobetonové konstrukce zaručující vysokou tuhost a stabilitu systému a navíc i odolnost vůči povětrnostním vlivům. Most šířky 3 m je dodáván ve standardní délce 9 m.

Třetí a nejdůležitější součástí váhy jsou tenzometrické snímače. Součástí váhy PAWLICA TruckScale jsou snímače vyrobené v EU, jejichž konstrukce je hermeticky uzavřená a voděodolná dle stupně krytí IP68. Snímače splňují požadavky třídy přesnosti III dle OIML a ČSN 45501 pro obchodní vážení v rámci EU.

Nejrozšířenější varianta provedení váhy je zapuštěné, zarovnané s okolním terénem, avšak provedení nájezdové je rovněž možné. Obvyklý rozměr pro zemědělské podniky bývá 3 x 18 m s váživostí do 60 t. Takováto váha je osazena šesti tenzometrickými snímači rovnoměrně rozloženými pod vážícími mosty. Štěrbina po obvodu celé váhy je vyplněna krycí gumou ve tvaru písmene T, která účinně zamezuje vnikání vody a nečistot do prostoru pod váhu.

Standardním vybavením silniční mostové váhy PAWLICA TruckScale je propojení s řídícím PC Vaší stávající posklizňové linky s tiskárnou vážních lístků, ES ověření váhy pro obchodní účely, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční i pozáruční servis je zajišťován rovněž našimi vyškolenými pracovníky.

Váhu je možné volitelně dovybavit nejrůznějšími doplňky, jako jsou externí displej přímo u váhy, závorou se semafory, nebo interkomem pro komunikaci řidiči s obsluhou.

Fotogalerie

Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale
Silniční mostová váha Pawlica TruckScale

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.