+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech88
  • English150
  • Polish151
  • Slovak

Betonová sila

  • zvýšení výkonu příjmu, čištění a sušení
  • zvýšení efektivity
  • snížení personálních nároků
  • lepší tok informací
  • online přehled o stavu zásob
  • propojení s účetně-operačním systémem

 

Modernizace betonových sil

Z důvodu nedostupnosti ocelových sil s dostatečnou kapacitou, byla v minulosti především budována velkokapacitní betonová sila, která měla v centrálně řízeném státě jasný úkol, zabezpečit dostatečnou skladovací kapacitu pro mlynárenský průmysl a výrobny krmných směsí pro hospodářská zvířata. Počty jednotlivých staveb se dají počítat ve stovkách a celková skladovací kapacita překračuje 3,5 milionů tun.

Současný technický a technologický stav těchto provozů je do značné míry odrazem data výstavby a z dnešního pohledu se jeví, jako nedostačující. Naprostá většina betonových sil používá technologie vyvinuté v době jejich výstavby, a to dle požadavků tehdejších navazujících operací. Původně instalovaný výkon příjmu, dopravních cest a expedice 60 až 80 t/h, může do značné míry omezovat samotné fungování takového provozu, zvláště za situace, kdy majitel sila chce vycházet vstříc svým dodavatelům a obchodním partnerům. Lapidárně řečeno – provoz, který neprojde modernizací a zvýšením kapacity technologií, rezignoval na dobré služby pro dodavatele a hlavně na jakékoliv významnější obchodní ambice.

Nevýhody starých betonových sil

Mezi nevýhody starých betonových sil patří nízký výkon, nespolehlivost, personální náročnost a mnohdy neekonomický provoz.

Modernizace

Modernizací můžeme dosáhnout zvýšení výkonu příjmu, čištění, sušení a dopravních cest. Umíme silo vybavit novou elektroinstalací a sofistifikovaným řídicím softwarem.

Výsledek

Modernizace betonových sil vede ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení personálních nároků, lepšímu toku informací a v neposlední řadě k možnost komunikace s účetně-operačním systémem. Lze snadno získat také online přehled o stavu skladových zásob.

Z provozního pohledu nejdůležitější, je spolehlivost celé technologie a její jednoduché a intuitivní ovládání. Obojí je splněno použitím průmyslového počítače a jednotlivých elektro prvků od společnosti Siemens. Celé silo lze ovládat prostřednictvím monitoru počítače a na něm zobrazeném technologickém schématu. Tak jednoduše, jak se dnes malé děti učí používat výpočetní techniku, se lze naučit ovládat technologii betonového sila.

Spojení potenciálu betonových sil a modernizace technologií skýtá téměř neomezené možnosti, je jen otázkou, zda již nadešel čas, aby toto bylo ze strany majitelů pochopeno. Ten kdo chce být úspěšný v agrárním obchodě s fyzickou komoditou, musí mít minimálně srovnatelné vybavení, jako agroterminály, které známe ze zahraničí.

Příklad z praxe

V České republice existuje betonové silo, které momentálně prochází komplexní modernizací. V tomto sile jsou v současné době v provozu tři příjmové koše, osazené dopravníky značek Skandia Elevator, každý o výkonu 120 tun za hodinu. Stejně tak byl zvýšen výkon elevátorů na 120, potažmo 150 t/h. Naskladňovací a vyskladňovací redlery byly vyměněny za dopravníky taktéž od společnosti Skandia Elevator, z nejvýkonnější průmyslové řady. V neposlední řadě, je do celé technologie vřazena čistička Gebr. Ruberg, o výkonu 200 t/h, kterou se podařilo osadit do šestého patra tohoto sila, tedy do dvaceti metrů nad zemí, přímo do příjmových a expedičních cest. Z důvodu potřeby co možná nejrychlejší expedice, pro dosažení nejekonomičtější přepravních nákladů, bylo optimalizací procesů a použitím expedičního redleru o výkonu 200 t/h, dosaženo tohoto výkonu na nakládce na vlakové vozy a rovněž nákladní auta. Expedovaný materiál je samozřejmě vážen, certifikovanou vahou s přesností vyžadovanou v obchodním styku. Právě tato rychlost nakládky vyžadovala sofistikované řešení banálního problému spočívajícího ve fixním umístění výpadu z dopravní cesty a nutnosti pohybu přepravního prostředku, pro dosažení optimálního rozložení materiálu a ne přesypání. Není fyzicky možné, aby řidič nákladního vozu, anebo posunovač drážní soupravy, byli schopni sledovat plnění ložné plochy a následně přebíhat popojíždět s autem, nebo dávat znamení o nutnosti posunu. Celý tento problém, byl vyřešen instalací kamery namířené ve smyslu výpadu a wi-fi sítě v celém prostoru nakládky. Obraz online přenesený do tabletu v kabině, je sofistikované a pro obsluhu pohodlné řešení, které samozřejmě také zvyšuje celkovou rychlost nakládky. 

Fotogalerie

ZZN Svitavy a. s. 1.jpg
ZZN Svitavy a. s. 4.jpg
ZZN Svitavy a. s. 5.jpg
Primagra, a. s. Votice 6.jpg
Primagra, a. s. Votice 1
Kombinat Rolny, Kietrz
ZZN ve Vysokém Mýtě, a. s. 2.jpg
Primagra, a. s. Milín 1
Primagra, a. s. Milín 2
Primagra, a. s. Sedlčany 1
Primagra, a. s. Milín 3
Primagra, a. s. Sedlčany 2
ZZN Polabí a. s. Pečky
ZENA Mimoň
Obila Kutná Hora 1
Obila Kutná Hora 2
ZENA Mimoň a. s. 2
Primagra, a. s. Milín 3

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.