+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1750
  • Slovak

Sila v údolí Doubravky

Společnost Pawlica s.r.o., generální dodavatel posklizňových linek v České republice, odstartovala na přelomu roku v Úsově v Olomoucké kraji realizaci dalšího velkého projektu. Jedná se o výstavbu nové kompletní posklizňové linky a skladu obilovin pro investora ÚSOVSKO, a.s. se sídlem v Klopině.

Dne 07.01.2021 byla v rámci přípravných prací zahájena první část realizace – provedení speciálního založení stavby, které má za cíl stabilizovat podloží pro výstavbu velkokapacitních obilních sil. Předseda představenstva, Ing. Jiří Milek společně s vedoucími pracovníky společnosti ÚSOVSKO a.s., a Ing. Petrem Pawlicou MBA, jednatelem společnosti Pawlica, s.r.o., jež je generálním dodavatelem stavby, symbolicky zahájili realizaci projektu provedením slavnostního výkopu. Slavnostního zahájení se zúčastnil také dodavatel monolitických konstrukcí tohoto projektu Ing. Petr Baštinec, jednatel společnosti BP STAVBY Morava s.r.o. „Projekt ÚSOV vystihuje filozofii firmy PAWLICA a to je především dodávka kvalitních osvědčených technologií s důrazem na funkční celek. Projekt zahrnuje výstavbu pozinkovaných amerických obilních sil BROCK řady Everest, která budou umístěna v liniovém uspořádání pro jednodušší organizaci a obslužnost celé linky. Posklizňová linka v Úsově bude vybavena bezezbytkovým příjmovým košem a cestami o výkonu 150 t/hod ve spojení s německou čističkou GEBR.RUBERG. Projekt bude obsahovat i sušící linku, jejíž dominantou je také německá technologie – kontinuální sušička STELA v provedení GDB. Celá posklizňová linka potom bude ovládána z centrálního velínu obsluhy pomocí nejmodernějšího řízení, kdy obsluha spouští zvolený program přes uživatelské schéma posklizňové linky.  Příjem, čištění, sušení a další prvky posklizňové linky budou fungovat plně automaticky.“ Vysvětluje manažer projektu Ing. Ondřej Bucher a dodává, že provoz posklizňové linky ve hlavní sklizni bude v podstatě schopen obsluhovat pouze jeden silomistr.

Představení investora

Společnost ÚSOVSKO a. s. spolu s dceřinými společnostmi obhospodařuje cca 15 tisíc hektarů půdy v Olomouckém kraji. Za účelem zemědělského hospodaření se věnuje mimo jiné i nákupu pozemků. V osevním plánu podniku se nachází převážně potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a řepku olejnou   – tyto plodiny zaujímají dominantní postavení v rostlinné výrobě. Mezi další aktivity patří pěstování bezpluchého ovsa, máku, cukrovky a krmných plodin pro divizi živočišné výroby. Divize rostlinné výroby provádí také silážování kukuřice pro potřeby bioplynových stanic i pro živočišnou výrobu. K prosperitě přispívá i obhospodařování luk a pastvin, což také umožňuje zajištění kvalitního krmiva pro živočišnou výrobu. „V současné době máme pro uskladnění zrnin k dispozici halové skladovací prostory o celkové kapacitě 13 300 t, z toho 5 skladů o kapacitě 5 000 t s aktivním větráním. Čištění a sušení obilí provádíme na zařízení, které ve většině případů bylo pořízené již v 80-tých letech minulého století. V roce 2019 jsme stály před zásadním rozhodnutím, kdy jsme potřebovali zefektivnit práci posklizňové úpravy v rostlinné výrobě. Volba nakonec padla na systém posklizňových linek od firmy PAWLICA, která nám nabídka komplexní řešení a služby spojené s výstavbou na klíč“, vysvětluje ředitel divize rostlinné výroby pan Miloš Klíma.

Obilní sila s patentovanou ventilací

Celosvětový výrobce obilních pozinkovaných sil BROCK využívá pro správné skladování zemědělských komodit několik inovativních řešení. Jedná se především o řešení střešního obvodového provzdušňovacího průduchu EAVE VENT KIT, který zamezuje tvorbě kondenzátu pod střechou sila a společně s hladkou střechou chrání uskladněnou komoditu před atmosférickými srážkami. Dalším významným prvkem vybavení sila je celoroštová podlaha BROCK s patentem TRI-CORR, vždy v provedení perforace na řepku, která společně se střešním průduchem bezpečně a šetrně provzdušňuje celý objem uskladněného materiálu, a tím zachovává správnou klíčivost a teplotu při dlouhodobém skladování. Sila jsou vybavena také bočními gravitačními výpady, které umožňují vyskladnění až 40 % uložené komodity pomocí gravitace, bez spotřeby elektrické energie.  

Moderní technologie příjmu a čištění

Srdcem celé posklizňové linky bude německá sítová čistička GEBR. RUBERG RVS150 v modifikaci pro rok 2021, jejíž konstrukce byla vylepšena s ohledem na rychlejší a snadnější servis hlavního ústrojí čističky. Mezi přednosti této čističky patří jednoduchost obsluhy se zachováním přehledu o průtoku čištěného materiálu během hlavní sklizně. „RVS150 díky radiálnímu ventilátoru, umístěnému přímo v hlavě aspirátoru, vykazuje vysokou účinnost čištění. Sítová skříň navíc spolu s předsíty, hlavními a pískovými síty o celkové ploše 36 m2 umožňuje již při hlavním příjmu dosáhnout u materiálu první jakosti potravinářské kvality. Při stejném pohybu sítové skříně pak dokáže oddělovat materiál druhé jakosti. Čistička vyčistí jednu tunu ječmene za 0,90 Kč, což se pozitivně odrazí na ekonomice celé posklizňové úpravy,“ konstatoval Ing. Ondřej Bucher. Příjem, čističku a skladovací sila v Úsově budou propojovat dopravníky – redlery a elevátory – švédské značky  SKANDIA průmyslové řady Industry. „Stejně jako u čističky RVS150 i u dopravníků garantujeme investorovi jejich uváděný výkon. U řady Industry jsou precizně zpracovány galvanické zinkované díly a řetězové dopravníky s plastovými platlemi řetězu, které zajišťují dlouhou životnost, nízkou hlučnost dopravníku a přesné vedení materiálu. Jak při ostrém provozu, tak v automatizovaném režimu dokážou na jedné osmihodinové směně přijmout více než 1000 tun ječmene,“ informoval dále Ondřej Bucher.

Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje004.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje003.jpg
Stavba posklizňové linky v Úsově pokračuje002.jpg