+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
 • Czech1746
 • Slovak

Nová linka na Slovensku

Nová posklizňová linka ve Veľkých Bedzanoch

Za dobu svojí existence má firma PAWLICA s. r. o. na kontě desítky dodávek posklizňových linek na klíč i rekonstrukcí. Několik z nich se nachází i na Slovensku. V letošním roce zde firma postavila novou linku pro Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce , a to v lokalitě Veľké Bedzany. Družstvo hospodaří téměř na 4500 ha půdy, kde pěstuje převážně pšenici, ječmen, oves, řepku, kukuřici na zrno, hrách, krmné plodiny a cukrovou řepu. Dále provozuje výrobnu krmných směsí, chov skotu s produkcí mléka a výkrm brojlerů. S tak velkou výměrou a objemem vyprodukovaných komodit byla stavba posklizňové linky a skladů logickým krokem. Linka zahrnuje přejezdný příjmový koš s navazujícími dopravníky Skandia o výkonu 120 t/h a obilní pumpou Soby. K čištění obilí zde slouží čistička Gebr. Ruberg RVS 120 (120 t/h). Součástí linky je i sušárna zrnin Stela MDB-XN 1/7-S. Za účelem skladování byla postavena čtyři sila BIN s celkovou skladovací kapacitou 6 700 t. Expedice zrna je zajištěna čtyřmi expediční zásobníky, z nichž dva jsou vybaveny tenzometrickým vážením. To ale není vše. V navazující etapě bude provedena automatizace i původní posklizňové linky se sily Lipp.

Dodané technologie v číslech:

 • Celková skladovací kapacita v silech činí 6 700 t
 • Kapacita příjmu 120 t/h
 • Dopravníky SKANDIA o výkonu 120 t/h
 • Čistička obilí GEBR. RUBERG o výkonu 120 t/h
 • Akumulační silo BROCK o objemu 524 m3
 • Sušárna zrnin STELA MDB-XN 1/7S
 • 4x skladovací sila BIN
 • Obilní pumpa SOBY o výkonu 100 t/h
 • 4 expediční zásobníky, z toho 2 s tenzometry
 • Řízení pomocí PC a vizualizace
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 010.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 002.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 001.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 004.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 006.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 005.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 009.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 007.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 003.jpg
Posklizňová linka PAWLICA v lokalitě Veľké Bedzany 008.jpg