+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1462
  • English1602
  • Polish1598
  • Slovak

Nové partnerství se Spolkem náruč

Nové partnerství se Spolkem náruč

Společnost Pawlica s.r.o. nedávno navázala partnerství se spolkem Náruč, který poskytuje v Dobřichovicích službu sociální rehabilitace a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce v kavárně Modrý domeček v Řevnicích. Náruč usiluje o začlenění lidí se zdravotním postižením zpět do běžného života. Společnost Pawlica cítí potřebu zvýšení sociálního přístupu ve společnosti, a proto se rozhodla občanské sdružení Náruč o.p. dlouhodobě podporovat.

„Ve službě sociální rehabilitace pomáháme klientům rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které oni sami pokládají za důležité, a jejichž zvládnutí jim pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti,“ vysvětluje Marie Hrdá, která má ve spolku Náruč na starosti obchod, propagaci a komunikaci. Jak dodává, Centrum sociální rehabilitace poskytuje svým klientům několik základních služeb: individuální podporu klienta, tematické skupiny pro rozvíjení a aktivizaci, terénní služby a základní sociální poradenství.

Sociální služby pro nemocné jsou zdarma

Mezi klienty spolku Náruč patří především osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Služby, které jim centrum sociální rehabilitace poskytuje, jsou zcela zdarma.

První z poskytovaných služeb je individuální podpora klienta směřující k dosažení co největší samostatnosti při zvládání jeho běžného života, konkrétní forma poskytování služby je stanovena podle aktuálních  potřeb ze strany klienta.

Tematické skupiny pro rozvíjení a aktivizaci je pak program zaměřený na nácvik a rozvoj dovedností vhodný pro klienty, kteří chtějí aktivně využít svůj čas, harmonizovat svůj denní režim a navázat nové společenské kontakty s dalšími lidmi. 
Terénní služby představují podporu, která se odehrává v přirozeném prostředí klienta – v jeho domácnosti či jinde, s cílem podpořit přirozené sociální vazby člověka na jeho sociální prostředí. Pokud je pro klienta vzhledem k jeho sociální situaci nebo zdravotnímu stavu prospěšnější podpora v jeho přirozeném prostředí, dochází pracovník služby za klientem domů. Zároveň je možné klienta doprovázet na důležité schůzky, na úřady, k lékaři, na pracovní pohovory apod. Cílem může být také nácvik využívání veřejné dopravy či orientace v novém neznámém prostředí.

Poslední službou, které centrum nabízí, je základním sociální poradenství. „Tímto se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. V této souvislosti nabízíme například informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, jak postupovat při hledání zaměstnání, při hledání jiné vhodné služby a podobně,“ vysvětluje Marie Hrdá s tím, že v současné době centrum pečuje zhruba o tři desítky klientů.

Netradiční kavárna

Spolek Náruč mimoto provozuje cateringovou výrobnu a kavárnu Modrý domeček v Řevnicích poskytující chráněná pracovní místa. V kavárně je momentálně zaměstnáno zhruba 55 lidí, přičemž víc než polovinu tvoří lidé se zdravotním postižením. „Pokud jsou tito lidé schopni pracovní činnosti, můžeme jim práci v kavárně nabídnout. Samozřejmě sem docházejí na zkrácený pracovní úvazek, většinou na několik hodin týdně, aby nedocházelo k jejich přetěžování,“ vysvětluje Marie Hrdá.

V nedávné době spolek otevřel také gastro výrobnu zaměřenou na jedlý dárkový sortiment. Mezi hlavní produkty v nabídce patří balený slaný karamel ve sklenici, sirupy, marmelády, med, zdobené perníky (vše vlastní výroby) a bio káva. V rámci cateringových aktivit spolek dodává občerstvení na různé společenské akci. Mezi další aktivity spolku pro klienty patří například provoz letního kina, kulturního klubu, dílen či kurzů vaření.