+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Czech1363
  • Slovak

Modernizace v ZD Dolní Újezd

Vydařená modernizace linky v ZD Dolní Újezd

V letošním roce firma Pawlica s.r.o. rekonstruovala jednu z nejznámějších a největších posklizňových linek v České republice. Jednalo se o linku v ZD Dolní újezd, která byla postavena v roce 2009. V rámci druhé stavební etapy došlo i k navýšení skladovací kapacity na současných 28 000 t a také modernizaci. Výsledek byl představen veřejnosti 9. září na slavnostním křtu, který byl spojen i s komentovanou prohlídkou linky. 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd hospodaří na 9600 ha zemědělské půdy, z čehož pouze 1 300 ha představují trvalé travní porosty. Zbytek je orná půda. Tak rozsáhlá rostlinná produkce si žádá kvalitní uskladnění komodit. V roce 2009 si proto ZD Dolní Újezd nechalo firmou Pawlica s.r.o. vybudovat novou kompletní posklizňovou linku, která v té době byla největší v České republice. Linka měla dva příjmové koše s výkonem 60 t/h, umožňující naskladňování dvou odlišných komodit najednou. Zahrnovala dvě stejně výkonné čističky a k přepravě komodit v rámci linky sloužily dopravníky SKANDIA. Ty byly dimenzovány na výkon 80 t/h. Ke skladování sloužilo osm jednotisícových sil značky BIN polské výroby a čtyři dvoutisícová sila amerického výrobce BROCK.

Tato skladovací kapacita však nebyla pro podnik dostačující a podle ředitele podniku Ing. Jeřábka muselo být zhruba 7 000 t materiálu skladováno ve výkupech. Po téměř deseti letech tak došlo k významnému rozšíření linky o další sila a také její modernizaci. Výkon na obou koších, stejně jako dopravních cest, byl zvýšen na 100 t/hod. Obě čističky čističky Schmidt-Seeger byly vyměněny za modely RUBERG RVS 120, takže se i výkon čištění zvýšil na 120 t/h. No a pro účely skladování bylo postaveno nových jedenáct tisícových sil značky BIN esteticky zakomponovaných do původní struktury. Součástí posklizňové linky je také akumulační zásobník na sušení, odkud je materiál postupně dávkován do sušárny Stela GDB-XN 1/8 S o výkonu 40 t/h. „Jelikož jsme od začátku byli spokojeni s realizací, údržbou i servisem firmy Pawlica, zvolili jsme ji i pro další etapu výstavby a modernizaci,“ vysvětluje Ing. Jiří Jeřábek. Zatímco u původní linky si podnik sáhl na dotace, modernizaci financoval už jen vlastních zdrojů.

Vedle posklizňové linky využívá ZD Dolní Újezd k uskladnění i halu, a to zejména pro sladovnický ječmen. Vše je o logistice a domluvě. Ječmen naskladňují po odrůdách podle požadavků sladoven, pšenici po parametrech – krmivářská, oplatková a potravinářská, nově dodávají i komoditu na pšeničné pivo, která musí mít dusíkaté látky do 11 %. Právě uskladnění rozlišných komodit rozhodlo při modernizaci o rozšíření posklizňové linky o více menších jednotisícových sil. Celý systém příjmu, čištění, sušení a uskladnění je řízen pomocí počítače.

 

Dolní újezd 2.jpg
Dolní újezd 1.jpg
Dolní újezd 0.jpg
Dolní újezd 6.jpg
Dolní újezd 3.jpg
Dolní újezd 5.jpg
Dolní újezd 7.jpg
Dolní újezd 8.jpg
Dolní újezd 9.jpg
Dolní újezd 10.jpg
Dolní újezd 13.jpg
Dolní újezd 12.jpg
Dolní újezd 11.jpg
Dolní újezd 14.jpg
Dolní újezd 15.jpg
Dolní újezd 17.jpg
Dolní újezd 16.jpg
Dolní újezd 18.jpg
Dolní újezd 20.jpg
Dolní újezd 19.jpg