+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1134
  • English1138
  • Polish1139
  • Slovak

Techagro 2018 s úspěchem

Úspěch v soutěži Grand Prix Techagro 2018 nás potěšil

Náš největší zemědělský veletrh Techagro před několika dny skončil, a tak si jej pojďme připomenout v malém shrnutí. Společnost Pawlica s.r.o. se Techagra účastní pravidelně a na každém ročníku představuje zajímavé novinky. Letos prezentovala návštěvníkům hned pět nových produktů, z nichž dva byly přihlášeny do soutěže Grand Prix a úspěšně postoupily až do užšího výběrů nominovaných exponátů. Jednalo se o radarové snímání hladiny zboží v silech Siemens a platformu pro obchod s komoditami GrainTerminal.

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Společnost Pawlica s.r.o. se veletrhu účastní řadu let. Letos poprvé však svoje produkty a služby prezentovala na novém místě, a to v pavilonu A1. Oproti dřívějším ročníkům měl náš stánek zcela nový moderní design a nabídnul více vystavených exponátů. Návštěvníci si u nás mohli prohlédnout například vybírací řetězový dopravník SKANDIA pro úplné vyčištění sila, sušičku STELA BiTurbo (jež je držitelem certifikátu za nejnižší spotřebu plynu při sušení kukuřice) nebo sila výrobce BROCK, který je znám tím, že nabízí největší a nejpevnější modely na světě. Žhavou novinkou pak bylo představení radarových snímačů SIEMENS pro snímání hladiny zboží v silech. Tento produkt byl spolu s platformou GrainTerminal přihlášen do soutěže Grand Prix 2018. Oba exponáty se velmi úspěšně probojovaly až do užšího výběru a získaly od brněnského výstaviště cenu „Nominovaný exponát“.

Hladina zboží v silech pod kontrolou

Radar Siemens Sitrans LR560  poskytuje obsluze sila spolehlivě, rychle a kontinuálně data o výšce, tvaru materiálu v silech od první chvíle pohybu hladiny bez ohledu na tvar dna sila, takže i v sile s kuželovou výsypkou okamžitě zaznamená změnu. Zejména u tohoto typu sila měření radarem zajišťuje spolehlivé a stabilní měření ve spodní části kuželu, a to i v případě složitých vnitřních konstrukcí. Výstupní data a jejich další zpracování umožňují převedení údajů získávaných v reálném čase na objem materiálu či jeho hmotnost. Použitím více radarů na jednom sile lze sledovat tvar kuželu naskladněného či vyskladňovaného materiálu. V tom případě lze i sledovat, hlídat a vyčíslit úbytek hmotnosti skladovaného materiálu v průběhu doby skladování. Nepřítomnost mechanických částí zasahujících do vnitřního prostoru sila (vystavovaných prašnosti či změnám teplot) zvyšuje životnost, podporuje bezúdržbovost a tím spoří servisní výdaje.

Obchod s komoditami bez prostředníků

GrainTerminal je elektronická webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin, kterou firma Pawlica s.r.o. zprovoznila vloni na jaře. GrainTerminal mohou využívat pouze registrovaní a ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Tato aplikace umožňující střet nabídky a poptávky, docílení oboustranně akceptovatelné realizační ceny a domluvení harmonogramu fyzického přesunu komodit v režimu 24/7. Aplikace systémově řeší i bezpečné vypořádání kupní ceny prostřednictvím depozitních účtů. Systém je nastaven na týdenních harmonogramech, kdy platba předchází o týden fyzickou expedici zboží. V případě bezvadné dodávky jsou finanční prostředky z depozitních účtů uvolněny do 48 hodin od nakládky - absolutní jistota pro obě strany. Aplikace www.grainterminal.cz je naprogramovaná česky, polsky, německy a anglicky a umožňuje vzájemně komunikovat ve svém jazyce a v případě uzavření dohody vzniká Kupní smlouva, která je dvojjazyčná a shoda textů potvrzena soudním překladem.

Techagro 2018003.JPG
Techagro 2018002.JPG
Techagro 2018004.jpg
Techagro 2018005.jpg
Techagro 2018006.JPG
Techagro 2018007.JPG
Techagro 2018001.JPG
Techagro 2018008.JPG
Techagro 2018009.JPG
Techagro 2018010.JPG